ИЗЛОЖБИ / ВРЕМЕННИ

Представителна изложба на Асоциация "Луди-млади" - гостуваща колекция
Произведения на приложните изкуства
/9 март - 5 май 2017, Зала 5/

Изложбата представя произведения на ученици от специализираните художествени училища по приложни изкуства към МК на Република България, които са членове на Асоциацията "Луди-млади". Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа" (Трявна) съхранява и развива традициите на Тревненската възрожденска иконопис и дърворезба. Националната гимназия за приложни изкуства "Проф. Венко Колев" (Троян) подготвя художници в областта на традиционната и модерната керамика. Националната художествена гимназия "Димитър Добрович" (Сливен) съхранява, развива и популяризира българските традиции в специалностите "Мода и художествена тъкан", "Рекламна графика" и "Иконопис". Професионалната гимназия за приложни изкуства (Смолян) популяризира, осъвременява и развива художествените занаяти и народните традиции в Родопите.

Асоциацията "Луди-млади" е основана през 1996 г. като неправителствена организация в обществена полза с подкрепата на фондация "Отворено общество". Още същата година Музеят "Дом на хумора и сатирата" е домакин на първата изложба с произведения на ученици от художествените училища за приложни изкуства. Следват още две съвместни изложби в Музея - през 1997 и 2012 г. Асоциацията "Луди-млади" е реализирала редица значими проекти и изложби с цел съхраняване и развиване на автентичните художествени занаяти и национални трацидии в българската култура.


Реални нереалности - самостоятелна изложба на Роман Монтесинос, Испания
Фотография
/2 февруари - 31 март 2017, Зала 6/

"Реални нереалности" е първата гостуваща изложба в Дома на хумора и сатирата на испанския професор геолог Роман Монтесинос, превърнал срещата си с фотографията преди много години в професионално занимание. Изложбата включва 34 цветни и черно-бели фотографии, в които авторът изследва и експонира визуални метафори. Монтесинос предлага на зрителя една игра, основаваща се на алюзии и случайности сред предметите; един диалог, в който зрителят е свободен да интерпретира показаните творби според собствения си начин на мислене. Според Роман Монтесинос човешкият ум може да създава калейдоскопи от един единствен образ.

Колекцията фотографии разкрива възможна симбиоза между предметите, търсейки метафора, вселена, в която докосванията пораждат афоризми и пренасят зрителя във въображаеми картини, където хуморът, социалната критика и/или иронията са в ролята на жици в електрически проводник.

Роман Монтесинос е геолог и професор в университета в Ла Коруня. Специалността му е палеонтология, което предопределя начина му на мислене и търсенето му на аналогии и различия сред формите. Продължителното обучение го довежда до фотографията преди много години. Има над 50 самостоятелни изложби в Испания и Португалия. Нарича творбите си "визуални метафори" и "визуални поеми".

След закриването на изложбата Роман Монтесинос дарява колекцията си на художествения фонд на Дома на хумора и сатирата.

Личности и събития от историята на габровския хумор - документална изложба
Фотографии, текст, аудио и видео материали
/24 ноември 2016, Зала 7/

Ако една опростена дефиниция за историята е "непрекъснат низ от личности, предизвикали събития или събития, довели до раждането на личности", то 100-годишният отрязък от историята на явлението "габровски хумор" е само етап от неговото развитие. Този етап е изпълнен както с ярки личности, така и с безброй събития, поставили името на Дома на хумора и сатирата на сцената на световната смехова култура и хумористичното изкуство. Целта на настоящата изложба е да хвърли повече светлина върху тези личности и мястото им в историята на габровския хумор, както и да очертае значими събития и постижения.

Богат снимков, текстови, аудио и видео материал от архива на Музея, както и от Държавния архив-Габрово и Регионалната библиотека "Априлов-Палаузов", които са партньори по частично финансиран от Министерството на културата проект, представя личностите: Радослав Бумов (1916-1984) - писател-хуморист и сатирик; Веселин Василев (1936-1990) - един от идейните създатели и завеждащ отдел "Карикатура" в Дома на хумора и сатирата, автор на сатирични стихотворения; Кою Янков (1916-2003) - самобитен творец, събирач на фолклор, сътрудник на Музея; Стефан Фъртунов (1926-2010) - създател и пръв директор на Дома на хумора и сатирата; Александър Керков (1901-1987) - композитор, музикант, активен участник в културния живот на Габрово; Миньо Попов-Дядо Миньо (1927-1911) - единствената реална личност-герой на габровските анекдоти, търговец, лихвар, прочут дарител; Ран Босилек (1886-1958) - детски писател и поет, роден в Габрово; Михаил Топалов (1921-2011) - журналист и писател, сътрудник на Музея; Петър Проданов (1932-2012) - журналист, един от съставителите на сб. "Габровски шеги" (1971); Йордан Хаджиев (1933) - писател-хуморист, почетен гражданин на Габрово. Изложбата отделя достойно място и на личностите, тясно свързани с изграждането и развитието на Дома на хумора и сатирата, а именно Радой Ралин (1923-2004) - писател-сатирик, поет, автор на мотото на Музея "Светът е оцелял, защото се е смял", почетен гражданин на Габрово; Борис Димовски (1925-2007) - художник, илюстратор на сб."Габровски шеги", почетен гражданин на Габрово, дарител на Дома на хумора и сатирата; Тодор Цонев (1934-2004) - художник, карикатурист, скулптор, почетен гражданин на Габрово, дарител на Музея; Георги Чапкънов (1943) - скулптор, автор на скулптурните фигури в Парка на смеха и на статуетката "Златен Езоп", почетен гражданин на Габрово; Дмитрий Николаев (1929) - руски литературен историк, един от идейните създатели на Дома на хумора и сатирата, почетен гражданин на Габрово.

Сред събитията и постиженията с акцент в изложбата се открояват различните издания на габровските анекдоти, някогашният Експериментален сатирично-вариететен театър, издаваният на четири езика алманах "Апропо" и габровският карнавал. Ценни документи разкриват факти около неосъществени изложби с политическа карикатура на художника Тодор Цонев, поканата, отправена от името на града към великия комик Чарли Чаплин през 1973 г., както и публикации, мнения и отзиви от български и чуждестранни учени, творци, общественици и политици по темата за характера на габровеца и неговия хумор. Серия от документални филми среща посетителя с лицата на героите от изложбата и припомня отдавна отминали събития. Изложбата включва и аудио записи с някои от представените творци, чиито последни интервюта са именно със специалисти от Дома на хумора и сатирата.

Архивната колекция "Личности и събития от габровския хумор" едва ли би била така пълна без отзивчивостта и съдействието на близките и наследниците на представените личности. Домът на хумора и сатирата високо оценява тяхната съпричастност.

Проектът за изложбата включва и продължение под формата на пътуваща колекция, която ще обиколи няколко учебни заведения в Габрово. Всъщност, изложбата цели да достигне именно до младите хора, до онези, от които се очаква да продължат делото на достойните ни предшественици. Те трябва да знаят, че времето, през което габровският фолклорен хумор се утвърждава като национално богатство, габровският карнавал се възражда и развива и Домът на хумора и сатирата се изгражда, е време през което името на Габрово се вписва сред водещите градове на световната смехова култура.