МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА

Разгледайте настоящите изложби в Музея с творби на сатирици и хумористи от България и света.
Запознайте се с историята на габровския фолклорен хумор и на карнавална традиция в Габрово. Погледнете през призмата на огледалните инсталаци и вижте отражението на света в една друга реалност. Реалност, в която хуморът, иронията и сатирата са не целта, а инструментът чрез който майторите нa комичното си боравят.