Контакти

Адрес:
ул. Брянска 68, Габрово,
България, 5300
Работно време:
Всеки ден 9:00 – 18:00
Последно влизане: 17:00

Информация за посетители

тел. +359884029374
visit@humorhouse.bg

Групови посещения

тел. +359884029374
visit@humorhouse.bg

За да гарантираме приятното преживяване на Вашата група в Музея, както и възможността за провеждане на беседа с наш екскурзовод, молим групи да се записват най-късно един ден преди планираното посещение.
Групи, дошли без записване, заплащат стандартната такса на човек за индивидуално посещение.

Сувенирен магазин

тел. +359879987118
shop@humorhouse.bg

Администрация

тел. +359879987118
info@humorhouse.bg
Секретар
тел. +359879987118
office@humorhouse.bg
Връзки с обществеността
тел. +359896640314
press@humorhouse.bg

Административният корпус е достъпен от понеделник до петък, 8.00 – 17.00.