Контакти

Адрес: ул. Брянска 68, 5300 Габрово, България
Телефон: 066 807 229
Електронна поща: info@humorhouse.bg

Администрация

понеделник до петък, 8.00 – 17.00ч.
0879987118
office@humorhouse.bg


Връзки с обществеността

0896640314
press@humorhouse.bg


Сувенирен магазин

0879987118
shop@humorhouse.bg


Информация за посетители

0884029374
visit@humorhouse.bg

Повече на Информация за посетители.