Информация за посетители

Билети, беседи, работно време

Музей Дом на хумора и сатирата

ул. Брянска 68, Габрово, България

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
(1 април – 31 октомври)
понеделник до неделя, 9:00 – 18:00
Последно влизане: 17:00
ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
(1 ноември – 31 март)
вторник до неделя, 9:00 – 18:00
понеделник – почивен ден
Последно влизане: 17:00